THE MACAB GROUP

       

Macab är en ledande distributör av professionella produkter för överföring av radio, tv och annan multimedia. Hemmamarknad är den nordiska marknaden med målgrupp installatörer, grossister och kabel-tv-operatörer. Med Televés och andra starka agenturer i kombination med egen produktanpassning och hög egen kompetens skapar vi unika produkter med konkurrensfördelar och lönsamma mervärden.

 

Genom egen produkt utveckling och nära samarbete med våra Asiatiska leverantörer tar vi fram produkter som uppfyller krav på kvalité och funktion. Macab ett av få distributörs- företag som är både kvalité certifierade (ISO 14001) och miljöcertifierat (ISO 14001).

 

Macab is an international manufacturer with research and development recourses. With 25 employees and prominent/well-established distributors in Norway, Finland and Denmark Macab is the market leader in this region. In Scandinavia we are distributor for Televés and other prominent supplier of cable-TV-products.

 

A combination of in-house development and close cooperation with Asian manufactures ensured that Macab products are highly ranked and fulfill any demands for quality. Macab is one out of very few Scandinavian distributors, certified in both quality ISO 9001 and environmental ISO 14001.

 

For the market outside Scandinavia we offer our line of Premium Brands, a unique set of products for the international market.